Zintegrowane rozwiązanie w zakresie logistyki gotówki przeznaczone dla instytucji i firm z sektora cash in transit

smartCash
podstawowe korzyści biznesowe

Cyfryzacja
procesów

Poprawa bezpieczeństwa

Monitoring
działań


Optymalizacja
zasobów


System
centralny

Wszystkie informacje w jednym miejscu

Urządzenia
mobilne

Biometria, RFID, GS1

Portal
KlientaObszary obsługiwane
przez system smartCash

Obsługa procesów w Sortowniach

System umożliwia obsługę procesów zawiązanych z obiegiem gotówki w skarbcu, jej przeliczaniem, formowaniem pakietów oraz asortymentów

Zarządzanie cennikami

Dzięki elastycznemu mechanizmowi zarządzania cennikami system umożliwia przypisanie indywidualnych cenników dla każdego Klienta

Taryfikacja i fakturowanie

System umożliwia rozliczanie zrealizowanych usług i wystawienie faktur ze zdefiniowaną częstotliwością. Faktury są udostępnianie w portalu Klienta oraz przesyłane na adres e-mail

Zarządzanie i monitorowanie konwojami

Dzięki inteligentnemu algorytmowi system optymalizuje trasy i składy konwojów w oparciu o wprowadzone kryteria

Integracja z systemami bankowymi

Dzięki bezpośredniej komunikacji z systemem bankowym możliwe jest zlecanie przelewów i śledzenie statusów ich realizacji w ramach jednego interfejsu

Zarządzanie kontrahentami i umowami

System umożliwia zarządzanie rejestrem kontrahentów i umów. Kontrahenci są automatycznie objęci kontrolą bezpieczeństwa pod kątem przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Rejestr umów umożliwia elastyczne konfigurowanie parametrów umowy i rozliczania

Dostępne moduły systemu

Zlecenia

Moduł zawiera logikę biznesową związaną z obsługą zleceń. Umożliwia również obsługę zleceń zaimportowanych z systemów zewnętrznych (np. Klienta)

Sortownia

Moduł odpowiedzialny za zarządzanie procesami biznesowymi w sortowni m.in. obieg wartości pieniężnych, ich przeliczanie, magazynowanie, a także formowanie i rozformowywanie pakietów z gotówką

Konwój

Moduł umożliwiający zarządzanie konwojami (pojazdami i pracownikami) oraz trasami. Moduł wspiera optymalizację tras pod kątem szybkości obsługi, zadeklarowanych przez Klienta godzin odbioru oraz bezpieczeństwa

Mobilny konwojant

System umożliwia zarządzanie rejestrem kontrahentów i umów. Kontrahenci są automatycznie objęci kontrolą bezpieczeństwa pod kątem przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

Portal Klienta

Aplikacja www dająca Klientowi pełen wgląd w historię zleceń, dane umowy, rozliczenia, a także umożliwiająca składanie dyspozycji zleceń przez Kontrahentów

Rozliczenia i raporty

Aplikacja mobilna umożliwiająca konwojentom przyjmowanie tras oraz ich obsługę (dostarczanie i odbiór zleceń, wykonywanie innych zleconych czynności), a także monitorowanie położenia konwoju i rozliczanie przejechanych kilometrów

Dlaczego Postdata?

Sprawdzony dostawca z grupy kapitałowej Poczty Polskiej

Doświadczenie we wdrożeniach systemów podobnej klasy

Zespół specjalistów z zakresu analizy biznesowej, programowania, architektury systemów IT oraz zarządzania projektami

Partnerska
atmosfera
współpracy

Zamów demo

© 2021 smartCash. Wszystkie prawa zastrzeżone | Polityka prywatności | Projekt i wykonanie: artbeat