Zintegrowane rozwiązanie w zakresie logistyki gotówki przeznaczone dla instytucji i firm z sektora cash in transit

smartCash
podstawowe korzyści biznesowe

Cyfryzacja
procesów

Poprawa bezpieczeństwa

Monitoring
działań


Optymalizacja
zasobów


System
centralny

Wszystkie informacje w jednym miejscu

Urządzenia
mobilne

Biometria, RFID, GS1

Portal
KlientaObszary obsługiwane
przez system smartCash

Realizacja Zleceń Obsługi Gotówkowej

System umożliwia rejestrację przez Klienta zlecenia obsługi gotówkowej, jak również jego generowanie na podstawie harmonogramów zleceń stałych

Obsługa Procesów w Sortowniach

System umożliwia obsługę procesów związanych z obiegiem gotówki w skarbcu, jej przeliczaniem, formowanie pakietów oraz asortymentów

Zarządzanie Cennikami

Dzięki elastycznemu mechanizmowi zarządzania cennikami system umożliwia przypisanie indywidualnych cenników dla każdego Klienta

Taryfikacja i Fakturowanie

System umożliwia rozliczanie zrealizowanych usług i wystawienie faktur ze zdefiniowaną częstotliwością. Faktury są udostępnianie w portalu Klienta oraz przesyłane na adres e-mail

Zarządzanie i Monitorowanie Konwojami

Dzięki inteligentnemu algorytmowi system optymalizuje trasy i składy konwojów w oparciu o wprowadzone kryteria

Integracja z Systemami Bankowymi

Dzięki bezpośredniej komunikacji z systemem bankowym system umożliwia zlecanie przelewów i śledzenie statusów ich realizacji bezpośrednio z poziomu systemu

Zarządzanie Kontrahentami i Umowami

System umożliwia zarządzanie rejestrem kontrahentów i umów. Kontrahenci są automatycznie objęci kontrolą bezpieczeństwa pod kątem przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Rejestr umów umożliwia elastyczne konfigurowanie parametrów umowy i rozliczania

Planowanie i Realizacja Sprzedaży

System umożliwia przygotowywanie planów sprzedaży i monitorowanie ich realizacji na różnych poziomach organizacji

Dostępne moduły systemu

Zlecenia

Moduł zawiera logikę biznesową związaną z obsługą zleceń. Umożliwia również obsługę zleceń zaimportowanych z systemów zewnętrznych (np. Klienta)

Sortownia

Moduł odpowiedzialny za zarządzanie procesami biznesowymi w sortowni m.in. obieg wartości pieniężnych, ich przeliczanie, magazynowanie, a także formowanie i rozformowywanie pakietów z gotówką

Konwój

Moduł umożliwiający zarządzanie konwojami (pojazdami i pracownikami) oraz trasami. Moduł wspiera optymalizację tras pod kątem szybkości obsługi, zadeklarowanych przez Klienta godzin odbioru oraz bezpieczeństwa

Mobilny Konwojent

Aplikacja mobilna umożliwiająca konwojentom przyjmowanie tras oraz ich obsługę (dostarczanie i odbiór zleceń, wykonywanie innych zleconych czynności), a także monitorowanie położenia konwoju i rozliczanie przejechanych kilometrów

Portal Klienta

Aplikacja www dająca Klientowi pełen wgląd w historię zleceń, dane umowy, rozliczenia, a także umożliwiająca składanie dyspozycji zleceń przez Kontrahentów

Rozliczenia i Raporty

Rejestr Kontrahentów, umów i parametrów umownych, usług, cenników. Moduł ten umożliwia taryfikację Kontrahentów na podstawie danych o zrealizowanych usługach, wystawianie i wysyłkę faktur oraz definiowanie raportów na potrzeby rozliczeniowo-zarządcze

Dlaczego Postdata?

Sprawdzony dostawca z grupy kapitałowej Poczty Polskiej

Doświadczenie we wdrożeniach systemów podobnej klasy

Zespół specjalistów z zakresu analizy biznesowej, programowania, architektury systemów IT oraz zarządzania projektami

Partnerska
atmosfera
współpracy

Zamów demo

© 2021 smartCash. Wszystkie prawa zastrzeżone | Polityka prywatności | Projekt i wykonanie: artbeat